Polityka jakości - Słodkie Upominki

Polityka jakości

Doświadczenie i tradycja firmy Słodkie Upominki, która produkuje słodycze reklamowe od 1997 roku, zobowiązuje nas do stałego doskonalenia procesów produkcyjnych i jakościowych. Jednym z naszych celów strategicznych jest konsekwentne dążenie do zachowania najwyższych standardów produkcji. Najważniejsi są dla nas klienci, ich satysfakcja i lojalność. Stale modernizujemy nasz park maszynowy, inwestujemy w nowoczesne technologie, maszyny i procesy produkcyjne. Staramy się by zamówione u nas upominki firmowe były zawsze najwyższej klasy jakości i bezpieczeństwa. Z tego powodu w 2013 roku zdecydowaliśmy się na wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności BRC, którego funkcjonowanie potwierdzamy coroczną certyfikacją przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Standard ten jest gwarancją najwyższego poziomu bezpieczeństwa żywności, zgodności z prawem i powtarzalnej jakości oferowanych produktów. Jest on również zapewnieniem, że słodycze wytwarzane są zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk: Produkcyjnej i Higienicznej (GMP i GHP), a przedsiębiorstwo funkcjonuje w oparciu o starannie przygotowany system zarządzania jakością.

Jako jedyni w Polsce oraz nieliczni w Europie w branży słodyczy reklamowych posiadamy  wdrożoną Globalną Normę Bezpieczeństwa Żywności BRC.

Posiadanie przez nas certyfikatu BRC daje Państwu pewność, że:
– posiadamy bezpieczne produkty,
– oferujemy powtarzalną jakość produktów na najwyższym poziomie,
– współpracujemy tylko z zaufanymi dostawcami,
– przeprowadzamy regularne audyty u dostawców,
– analizujemy każdą reklamację i zgłoszenie,
– produkty są wytwarzane zgodnie z zachowaniem etyki pracowniczej w warunkach zapewniających bezpieczeństwo naszych pracowników,
– przeprowadzamy ponad 20 audytów wewnętrznych rocznie, aby skontrolować czy wszyscy pracownicy stosują się do ustalonych procedur,
– nieustannie szkolimy pracowników, aby pogłębiać ich wiedzę i świadomość bezpieczeństwa produktu,
–  w obszarze produkcji obowiązują podwyższone standardy higieniczne.

Już po raz 6 udało nam się przejść pomyślnie certyfikację na zgodność z Globalną Normą Bezpieczeństwa Żywności BRC.
Jak co roku zostaliśmy ocenieni na poziom wyższy i uzyskaliśmy bardzo dobrą ocenę A.

Idąc o krok dalej w naszych działaniach proekologicznych, jako jedyni w Polsce w branży słodyczy reklamowych przeszliśmy pozytywnie audyt i otrzymaliśmy certyfikat FSC®. The Forest Stewardship Council® (FSC®) jest organizacją non-for-profit o zasięgu globalnym, zajmującą się promowaniem odpowiedzialnej gospodarki leśnej przy wsparciu interesariuszy środowiskowych, społecznych i gospodarczych. FSC® oznacza, że materiały wykorzystane w produktach zostały pozyskane w sposób odpowiedzialny.

Posiadanie przez nas certyfikatu FSC® jest dla Państwa sygnałem, że:
– materiały wykorzystane w danym produkcie zostały pozyskane w sposób odpowiedzialny,
– podpisujemy się pod zasadą odpowiedzialnej gospodarki leśnej,
– wybierając dany produkt wspieracie odpowiedzialną gospodarkę leśną na świecie.

Certyfikat BRC

Certyfikat FSC

Certyfikat FSC